dashi

Img 4102

Dashi, Ajinomoto, 1kg, 26.10€

Img 4103

Higashimaru, ramen soupe, 8x9gr, 4,50€

Img 4104

Shimaya, dashi no moto, 5x10gr, 2,45€

Img 4105

Ajinomoto, Hondashi iriko, 7x8gr, 4,60€

Img 4106

Shimaya, kombu dashi no moto, 7x8gr, 3,00€

Img 4147

Bonite séché, Katsuobushi, 40gr, 6,40€